Digitale karikaturen / Digital Caricatures

Karikaturen gemaakt met de app Zenbrush / caricatures made with Zenbrush app on iPhone and iPad.